Jumaat, 24 Julai 2015 | 4:14pm

10 ribu pekerja diberhentikan normal dalam pasaran buruh

Datuk Seri Richard Riot. - Foto Ahmad Irham Mohd Noor
Datuk Seri Richard Riot. - Foto Ahmad Irham Mohd Noor

PUTRAJAYA: Pemberhentian 10,000 pekerja di Malaysia dalam tempoh enam bulan pertama tahun ini adalah keadaan biasa dalam situasi pasaran buruh yang stabil dan dinamik.

Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riot berkata, mengikut rekod Jabatan Tenaga Kerja, sebanyak 9,465 orang telah diberhentikan kerja dalam tempoh Januari hingga Jun tahun ini dan daripada jumlah itu 820 adalah pekerja asing.

"Berdasarkan trend pemberhentian pekerja tiga tahun yang lepas, kira-kira 10,000 (pekerja diberhentikan) dalam tempoh enam bulan pertama adalah keadaan yang biasa. Pemberhentian pekerja pada tahun 2012 ialah 21,375 orang; 16,716 orang (2013) dan 14,248 orang (2014).

"Sehubungan itu, Kementerian Sumber Manusia (KSM) menganggap pemberhentian pekerja di Malaysia bagi tempoh enam bulan pertama tahun ini adalah dalam trend biasa dan normal," katanya.

Beliau berkata situasi pasaran buruh di negara pada masa ini adalah stabil dengan kadar pengangguran 3.1 peratus sehingga Mei tahun ini.

Kadar penyertaan tenaga buruh pula telah meningkat daripada 67.6 peratus pada suku keempat tahun lepas kepada 67.7 peratus pada suku pertama tahun ini, katanya.

Riot berkata kekosongan jawatan yang dilaporkan kepada JobsMalaysia secara purata adalah 100,000 jawatan pada satu-satu masa bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini dan sejumlah 121,882 pekerja berjaya ditempatkan melalui program-program di bawah JobsMalaysia.

"Namun demikian, kerajaan khususnya KSM sentiasa mengambil langkah proaktif untuk menempatkan semula pekerja yang diberhentikan dan menyediakan latihan yang sesuai," katanya.

Katanya, KSM melalui Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) menyediakan pelbagai skim latihan kepada pekerja yang bakal diberhentikan kerja daripada sektor swasta.

Pelaksanaan skim-skim tersebut membolehkan golongan pekerja tersebut memohon untuk mengikuti latihan semula dengan percuma bagi mendapat kemahiran dan pekerjaan baharu.

"KSM juga memastikan pekerja yang diberhentikan mendapat pampasan sewajarnya mengikut Akta Kerja 1955 atau perjanjian bersama antara majikan dan pekerja," katanya.

Bagi menangani isu pemberhentian pekerja dalam jangka masa panjang, khususnya jika berlaku kemerosotan ekonomi, Riot berkata kerajaan sedang merangka Sistem Insurans Pekerjaan bagi melindungi pekerja yang diberhentikan kerja oleh majikan.

"Antara faedah yang dicadangkan di bawah sistem ini ialah seperti elaun mencari pekerjaan, penempatan dalam pekerjaan baharu, elaun latihan serta bayaran kos latihan bagi tempoh maksimum enam bulan.

"Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK11) menganggarkan kadar pengangguran berada pada 2.9 peratus pada tahun ini dan menurun kepada 2.8 peratus menjelang 2020," katanya.

Berdasarkan pertumbuhan 5.8 peratus Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada tempoh RMK11, dianggarkan kadar pertumbuhan purata guna tenaga adalah 2.1 peratus setahun yang bakal mewujudkan kira-kira 1.5 juta pekerjaan baharu menjelang 2020. -BERNAMA

Berita Harian X